primaautoskola.cz :: Výuka a výcvik (21.07.2024 - 18:39)

Úvodní strana > Výuka › Výuka a výcvik

Výuka a výcvik

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb.

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu - výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Potřebné formuláře naleznete na stránce Ke stažení.

Teoretická výuka probíhá formou kurzu (zahájení kurzů naleznete na stránce Aktuality) s pravidelnou docházkou na přednášky nebo podle individuálního studijního plánu (pro žadatele o rozšíření řidičského oprávnění). Připravujeme pro Vás výuku za pomoci audiovizuální techniky interaktivní formou.

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb. První praktické jízdy se provádí na uzavřeném, bezpečném a prostorném autocvičišti přímo v areálu.

Snažíme se vyhovět jakémukoli vašemu přání včetně přizpůsobení se vaším časovým požadavkům.

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu - váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

Poptávkový formulář

Jméno:
Telefon
E-mail
Mám zájem o
Poznámka
Pokračovat